Wat, waarom en hoe

Doelstelling
De stichting heeft als statutair doel: Het stimuleren, bevorderen en ondersteunen van de Animal Assisted Therapy (ook wel aangeduid als AAI, Animal Assisted Interventions) in Etten-Leur en omgeving. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het ondersteunen van cliënten in het gebruik van hippotherapie en kynotherapie
  • Het werven van fondsen
  • Het werven van sponsors
  • Het ontplooien en stimuleren van A.A.I.

Waarom
Animal Assisted Interventions, waaronder orthopedagogische hippotherapie en kynotherapie wordt door speciaal daarvoor opgeleide therapeuten gegeven in een individuele setting aan mensen met een ontwikklings- en of een gedragsstoornis.

horsetherapy3  therapie mbv het paardhond2 horse_therapy3horse_therapy  met honden

Dieren, maar met name paarden en honden, oefenen echter een zeer grote therapeutische invloed uit op de doelgroep. Op grond van de positieve resultaten die, in eerste instantie in het buitenland maar inmiddels ook in Nederland, reeds behaald zijn vinden wij het van groot belang dat dergelijke therapie ook in onze omgeving gegeven kan worden. Om deze bijzondere en krachtige vorm van zorg bereikbaar te maken voor de gehele doelgroep is de stichting in het leven geroepen. Wij zijn als stichting overtuigd van de positieve werking van de therapie en willen zowel het A.A.I. Centrum de Klimop (www.aaicentrumdeklimop.nl) als Kairos Etten-Leur (www.kairosettenleur.nl) als hun cliënten ondersteuning geven in de behandeling.

In veel gevallen kunnen de kosten worden bestreden vanuit (het extra pakket van) de zorgverzekering en/of uit het PGB (Persoons Gebonden Budget).
Het kan echter ook zo zijn dat de hulpvraag niet geheel aansluit bij een indicatiestelling voor vergoedingen. Indien de ouder(s)/verzorger(s) onvoldoende inkomen hebben probeert de Stichting De Klimop bij te dragen in de kosten voor A.A.I. De hoogte en duur van de bijdrage van de stichting is van geval tot geval verschillend en afhankelijk van de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en de (on-)mogelijkheden om tot een andere bekostiging te komen.

Donaties en giften fiscaal aftrekbaar
De stichting is in haar mogelijkheden tot financiële ondersteuning geheel afhankelijk van sponsors en donateurs. Daarom zijn giften en donaties altijd zeer welkom!

De stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hetgeen inhoudt dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. (zie ANBI)

Bestuur
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

J. F.G. (Hans) Maathuis, voorzitter
H. J.M. (Harrie) van Heeswijk, secretaris
C.A. (Ton) Dujardin, penningmeester

Adres en contactgegevens stichting
Stichting De Klimop Etten-Leur
t.a.v. Het bestuur
St. Janstraat 106
4714 EJ Sprundel
e-mail info@stichtingdeklimopetten-leur.nl