ANBI status

De stichting De Klimop Etten-Leur (de stichting) heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt is te vinden op:
www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij www.belastingdienst.nl natuurlijk.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan de stichting te schenken. Door de Geefwet mag men bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover is meer te lezen op de site: www.daargeefjeom.nl.

Onderstaand de ANBI-gegevens op een rij:
Stichting de Klimop Etten-Leur
Postadres: St Janstraat106 4714 EJ Sprundel
Emailadres : info@stichtingdeklimopetten-leur.nl
Website : www.stichtingdeklimopetten-leur.nl
IBAN: NL96RABO0105257877
BIC:.RABONL2U
Inschr. KvK :.20118307
RSIN nummer: 8146.81.530

Doelstelling van de stichting
De stichting heeft als statutair doel, het stimuleren, bevorderen en ondersteunen van Animal Assisted Therapy (tegenwoordig Animal Assisted Interventions genoemd) in
Etten-Leur en omgeving.
Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Voorzitter: Dhr. J.F.G. Maathuis
Secretaris: Dhr. H.J.M. van Heeswijk
Penningmeester: Dhr. C.A. Dujardin

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. De statuten, het actuele beleidsplan van de stichting, alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn hiernaast te downloaden.